Nino Ljuština, mag. ing. aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

2014. 12. 20.
11:22 | Subota

Regulations

Najvažniji propisi za građevinare

Uvijek trenutno važeći tekstovi najvažnijih propisa koji uređuju područje gradnje i projektiranja u graditeljstvu u Republici Hrvatskoj.

Bez prijave, bez oglasa, bez pretplate i bez plaćanja.

Propisi imaju sadržaj i uređeni su tako da je olakšano čitanje i pretraživanje.

Svi tekstovi propisa su pročišćeni. Mogućnost greške u neslužbenim pročišćenim tekstovima zakona nije isključena.

Graditeljstvo

ZakoniTehnički propisiPravilniciUredbe

Zakoni
Tehnički propisi
Pravilnici
Uredbe