Nino Ljuština, mag. ing. aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

2016. 5. 3.
05:03 | Utorak

Calculations

Traditional
Roof
Frame

Dvostruka stolica (TPDK-F)

Kratki opis mogućnosti

Besplatni Microsoft® Excel 97-2003 Workbook za proračun tradicionalnih krovnih konstrukcija tipa dvostruka stolica.

Proračunava se prema:

  • TPDK prilogu "F" (Prema priznatim tehničkim pravilima),
  • Pravilniku o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija; SL 26/88,
  • HRN U.C9.200 Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija. Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča,
  • HRN U.C9.300 Projektiranje i izvođenje drvenih konstrukcija. Lamelirane lijepljene konstrukcije. Tehnički uvjeti.

Ograničenja proračuna

Konstrukcija se sastoji od rogova, podrožnica, nazidnica, ruka i stupova. Izračunati statički utjecaji približno odgovaraju ovakvoj konstrukciji. Kod konstrukcija s kliještima ili razuporama u razini podrožnica i kod konstrukcija s kosnicima statički utjecaji su bitno drugačiji pa se ne mogu računati ovakavim postupkom.

Pri proračunu opterećenja vjetrom dani su koeficijenti pritiska samo za zatvorene građevine.

Proračunom nije obuhvaćen dokaz otpornosti konstrukcije na požar i na dinamička djelovanja.

Statički sustav podrožnica poduprtih rukama se uzima kao greda s jednim/dva prepusta. Dužina prepusta se uzima kao polovina dužine projekcije ruke na podrožnicu.

Postavke

File sadrži macro naredbe (Visual Basic for Applications). Ukoliko odaberete sigurnije postavke za macroe dio mogućnosti proračuna nećete moći koristiti.

Literatura

M. Gojković , D. Stojić: "Drvene konstrukcije",

M. Gojković i ostali: "Drvene konstrukcije, JUS standardi, propisi, Evrokod 5, tabele, brojni primjeri"; Čigoja štampa, Beograd, 2001.

Preuzimanje

  • Izdanje2.0
  • Datum2010. 9. 26.
  • Veličina397 kB
  • Cijenabesplatno
  • FormatExcel 97-2003, 2007