Nino Ljuština, mag. ing. aedif.

Ovlašteni inženjer građevinarstva

2016. 9. 27.
12:19 | Utorak

Home

Građevinarstvo, proračuni, propisi

Dobrodošli!

Svrha ovih stranica je razmjena iskustva s ljudima koje zanima građevinarstvo.

Ovdje možete naći Excel radne knjige za proračun:

  • armiranobetonskih konstrukcija (duljina sidrenja, križnoarmirane ploče, fert strop, proboj ploča),
  • čeličnih konstrukcija (čeličnoaluminijsko uže i proračun vijaka),
  • drvenih konstrukcija (rogovi, podrožnice, dvostruka stolica) i
  • zidanih konstrukcija.

Osim toga možete pregledavati najvažnije propise koji uređuju područje gradnje i projektiranja u graditeljstvu. Svi tekstovi propisa su pročišćeni i imaju sadržaj za lakšu navigaciju.

Tu je još i moj izbor korisnih poveznica. Dan je poseban naglasak na graditeljstvo i ustanove koje se bave graditeljstvom.

Nadam se da ćete ovdje naći nešto korisno i zanimljivo.

Vaši dojmovi i sugestije uvijek su dobro došli.

Srdačan pozdrav

Novosti

2016. 8. 9.

Neslužbeni pročišćeni tekst Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području.
NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16 i 58/16.

2016. 8. 5.

Novi pročišćeni tekstovi pravilnika:

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 55/14, 41/15 i 67/16;

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
NN 64/14, 41/15, 105/15 i 61/16.

2016. 5. 15.

Nova inačica (2.5) proračuna križnoarmiranih armiranobetonskih ploča. Mnogo sitnih programskih izmjena i poboljšanja bez promjene funkcionalnosti.